MINIATURA BAZYLIKI SACRE COEUR W PARYŻU

W ramach Konkursu pn. "Miniatura Bazyliki Sacre Coeur w Paryżu lub jej detali architektonicznych" w 2019 r. wpłynęły 3 prace.
Pierwsze miejsce otrzymuje miniatura Bazyliki Sacre Coeur, którą wykonali:

  • Oliwia Wiśniewska
  • Dominika Ziołtkowska-Spyra
  • Kacper Wiśniewski
  • Dominik Gołąb

z Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego pod kierunkiem wychowawcy - opiekuna projektu p.Elżbiety Klinger.

Ponadto wpłynęły dwie prace w formie rysunków wykonane przez:

  • Paulinę Rumińską
  • Szymona Proroka,

którzy otrzymują wyróżnienia.

Wszystkich biorących udział w Konkursie zapraszamy dnia 19-10-2019 r. (sobota) do Zamku w Człuchowie na godz. 17:00 na obchody XVIII Dni Kultury Francuskiej, gdzie m.in. nastąpi prezentacja zgłoszonych prac i wręczenie dyplomów i nagród dla wszystkich uczestników Konkursu.

Z A P R A S Z A M Y

Prezes

Bogusława Konczanin

Członek Jury

Krystyna Dragan

Konkurs "Miniatura Bazyliki Sacre Coeur"

 

ZAPRASZAMY

do udziału w konkursie

MINIATURA BAZYLIKI SACRE COEUR W PARYŻU
(Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre / Bazylika Najświętszego Serca)
LUB JEJ DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

Harmonogram konkursu:

1. Składanie prac Konkursowych do dnia 11 października 2019 r. w siedzibie Muzeum Regionalnego w Człuchowie (Zamek) w godz. od 9:00 do 13:00.

2. Jury Konkursu dokona oceny prac do dnia 15 października 2019 r.

3. Zawiadomienie Laureatów o werdykcie wykona Jury Konkursu do dn.15 października 2019 r.

4. Wystawa prac zgłoszonych do Konkursu odbędzie się w dniu 19 października 2019 r. w Zamku w Człuchowie.