MISJA CzTP-F

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w Człuchowie w 1996 roku jako Koło Terenowe Chojnickiego Towarzystwa Polsko- Francuskiego.

W kwietniu 2014 r. (po 18 latach, czyli po uzyskaniu pełnoletności) koło terenowe przekształciło się w samodzielne stowarzyszenie działające pod nazwą Człuchowskie Towarzystwo Polsko- Francuskie.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

  • poznawania i propagowania w społeczeństwie polskim, a w szczególności w społeczeństwie lokalnym, kultury, historii, nauki,  geografii, osiągnięć społeczno-gospodarczych i życia społeczeństwa Francji;
  • tworzenia warunków członkom Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej do poznawania polskiej kultury, historii, nauki, geografii, osiągnięć społeczno-gospodarczych oraz walorów turystycznych Polski;
  • propagowania w społeczeństwie francuskim, kultury, historii, nauki, geografii, osiągnięć społeczno – gospodarczych i życia społeczeństwa Polski;
  • tworzenia warunków do nawiązywania i rozwijania kontaktów partnerskich i przyjacielskich między narodem Polski i Francji.