Walne Zebranie, 9 marca 2010 r.


9 marca 2020 r. w restauracji Duet odbyło się Walne Zebranie Członków Człuchowskiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego.
To wspaniała okazja do spotkań, wymiany spostrzeżeń odnoszących się do działalności Towarzystwa, ale przede wszystkim możliwość przyjęcia Uchwał dotyczących zarówno sprawozdania merytorycznego, finansowego, a także Komisji Rewizyjnej. To okazja do zgłaszania wniosków i wszelkich spraw związanych z działaniami Towarzystwa


Walne Zebranie Sprawozdawcze to również przyjęcie Planu Pracy na dalszy okres. A trzeba przyznać, że pomysłów i chęci Członkom naszego Towarzystwa nie brakuje.