MINIATURA BAZYLIKI SACRE COEUR W PARYŻU

W ramach Konkursu pn. "Miniatura Bazyliki Sacre Coeur w Paryżu lub jej detali architektonicznych" w 2019 r. wpłynęły 3 prace.
Pierwsze miejsce otrzymuje miniatura Bazyliki Sacre Coeur, którą wykonali:

  • Oliwia Wiśniewska
  • Dominika Ziołtkowska-Spyra
  • Kacper Wiśniewski
  • Dominik Gołąb

z Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego pod kierunkiem wychowawcy - opiekuna projektu p.Elżbiety Klinger.

Ponadto wpłynęły dwie prace w formie rysunków wykonane przez:

  • Paulinę Rumińską
  • Szymona Proroka,

którzy otrzymują wyróżnienia.

Wszystkich biorących udział w Konkursie zapraszamy dnia 19-10-2019 r. (sobota) do Zamku w Człuchowie na godz. 17:00 na obchody XVIII Dni Kultury Francuskiej, gdzie m.in. nastąpi prezentacja zgłoszonych prac i wręczenie dyplomów i nagród dla wszystkich uczestników Konkursu.

Z A P R A S Z A M Y

Prezes

Bogusława Konczanin

Członek Jury

Krystyna Dragan