Konkurs "Miniatura Bazyliki Sacre Coeur"

 

ZAPRASZAMY

do udziału w konkursie

MINIATURA BAZYLIKI SACRE COEUR W PARYŻU
(Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre / Bazylika Najświętszego Serca)
LUB JEJ DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

Harmonogram konkursu:

1. Składanie prac Konkursowych do dnia 11 października 2019 r. w siedzibie Muzeum Regionalnego w Człuchowie (Zamek) w godz. od 9:00 do 13:00.

2. Jury Konkursu dokona oceny prac do dnia 15 października 2019 r.

3. Zawiadomienie Laureatów o werdykcie wykona Jury Konkursu do dn.15 października 2019 r.

4. Wystawa prac zgłoszonych do Konkursu odbędzie się w dniu 19 października 2019 r. w Zamku w Człuchowie.