KONKURS „MINIATURA ŁUKU TRIUMFALNEGO W PARYŻU LUB JEGO DETALI ARCHITEKTONICZNYCH”

HARMONOGRAM KONKURSU:

  1. Składanie prac Konkursowych do dnia 8 października 2018 r. w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie przy ul. Traugutta 2, w godz. od 800 do 1400, od poniedziałku do piątku w sekretariacie.
  2. Jury Konkursu dokona oceny prac do dnia 10 października 2018 r.
  3. Zawiadomienie Laureatów o werdykcie Jury Konkursu do dnia 11 października 2018 r.
  4. Wystawa prac zgłoszonych do Konkursu odbędzie się w dniu 13 października 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie przy ul. Traugutta 2.